W. 52 —

Neigbors/Nachbarn

Information about the book.

Collier Schorr

Neighbors/Nachbarn by Collier Schorr
Presented by Andreas Friberg Lundgren
Publisher: SteidlMack 2006
ISBN-13: 978-3865213037
Kommentar: Finstämt och intimt i en bok där Schorr ger läsaren känslan av att boken handlar om en själv.