W. 04 —

Between Past and Future

Information about the book.

Wu Hung, Christopher Phillips


Between Past and Future: New Photography and Video from China
Publisher: Smart Museum Of Art, The University Of C; 1 edition (June 1, 2004)
Language: English
ISBN-10: 0935573399

Artist in this blog post: Miao Xiaochun, Qiu Zhije, Sheng Qi, Zhao Shaoruo, Chen Lingyang, Zhung Hui, Zhang Huan, Zhao Bandi

All artists in the project

AI Weiwei, AN Hong, BAI Yilou, CANG Xin, CAO Fei, CHEN Lingyang, CHEN Shaoxiong, CUI Xiuwen, FENG Feng, FENG Mengbo, GAO Qiang and GAO Zhen, GU Dexin, HAI Bo, HONG Hao, HONG Lei, HU Jieming, HUANG Yan, JIANG Zhi, Sze Tsung LEONG, LI Tianyuan, LI Wei, LIN Tianmiao, LIU Jian and ZHAO Qin, LIU Wei, LIU Zheng, LUO Yongjin, MA Liuming, MIAO Xiaochun, MO Yi, QIU Zhijie, RONG Rong, SONG Dong, SHENG Qi, SUI Jianguo, ZHAN Wang, and YU Fan, SUN Yuan, WANG Gongxin, WANG Jianwei, WANG Jin, WANG Jinsong, WANG Qingsong, WANG Wei,WANG Youshen, WENG Fen, XING Danwen, XIONG Wenyun, XU Zhen, YANG Fudong, YANG Yong, YANG Zhenzhong, YIN Xiuzhen, ZHANG Dali, ZHANG Huan, ZHAO Bandi, ZHAO Liang, ZHAO Shaoru, ZHENG Guogu, ZHOU Xiaohu, ZHUANG Hui, ZHU Ming